Test stymulacji ACTH

Test stymulacji ACTH - przeprowadzany aby określić bazowe stężenie kortyzolu oraz po podaniu syntetycznego ACTH.

Po przyjściu pacjenta do lecznicy pobierana jest pierwsza próbka krwi, z której oznaczany jest początkowy poziom kortyzolu. Następnie podawane jest syntetyczne ACTH - domięśniowo lub dożylnie i po 60 minutach pobierana jest kolejna próbka krwi, aby określić poziom stymulowanego kortyzolu.

Ten test może być używany do diagnostyki nadczynności oraz niedoczynności kory nadnerczy a także z powodzeniem stosowany do kontroli terapii hiperadrenokortycyzmu prowadzonej przy pomocy vetorylu.

Skontaktuj się z lekarzem weterynarii

Błąd

Wystąpił błąd. Ta aplikacja może nie odpowiadać, dopóki nie zostanie ponownie załadowana.