Badanie ERG

Elektroretinografia ERG - badanie funkcjonowania komórek siatkówki: czopków i pręcików, którego celem jest diagnostyka chorób siatkówki oraz kwalifikacja pacjentów do zabiegu usunięcia zaćmy.

Pod wpływem bodźca świetlnego w siatkówce powstaje czynnościowy potencjał elektryczny uwidoczniony jako krzywa izoelektryczna. Badanie wykonuje się w warunkach adaptacji do ciemności i w warunkach adaptacji do światła.

Zależnie od stosowanego protokołu wymaga sedacji lub znieczulenia miejscowego rogówki.

Skontaktuj się z lekarzem weterynarii

Błąd

Wystąpił błąd. Ta aplikacja może nie odpowiadać, dopóki nie zostanie ponownie załadowana.