Stabilizacje złamań szczęki i żuchwy

Istnieje wiele sposobów naprawy złamań szczęki i żuchwy. Jest ono dopasowane do wieku i rozmiaru pacjenta, budowy anatomicznej oraz rodzaju uszkodzenia.

Istnieje wiele sposobów naprawy złamań szczęki i żuchwy. Jest ono dopasowane do wieku i rozmiaru pacjenta, budowy anatomicznej oraz rodzaju uszkodzenia.

Wykonuje się stabilizacje szczękowo żuchwową, drutowanie okrężne, drutowanie międzyzębowe, drutowanie śródkostne, szynowanie kompozytowe, stabilizacje zewnętrzną oraz osteosynteze przez założenie płyty.

 

Skontaktuj się z lekarzem weterynarii

Błąd

Wystąpił błąd. Ta aplikacja może nie odpowiadać, dopóki nie zostanie ponownie załadowana.