Badanie słuchu metodą BAER/BAEP

W Gliwickiej Przychodni Weterynaryjnej wykonujemy badanie słuchu metodą BAER/BAEP (ang. Brainstem Auditory Evoked Response/Brainstem Auditory Evoked Potentials) – badanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu / odpowiedzi pnia mózgu na bodziec akustyczny.

BAER/BAEP jest jedyną obiektywną metodą pozwalającą ocenić stan drogi słuchowej. Dzięki niej jesteśmy w stanie nie tylko diagnozować głuchotę u psów i kotów, ale dodatkowo możemy określić czy jest ona całkowita, czy częściowa oraz jednostronna czy obustronna.

W jakim celu najlepiej zastosować badanie metoda BAER?

  • Diagnostyka wrodzonej głuchoty osobników ras predysponowanych, szczególnie o białym umaszczeniu (diagnostyka już w 40 dniu życia).
  • Diagnostyka głuchoty u pacjentów geriatrycznych.
  • Diagnostyka głuchoty nabytej (np. pourazowa, w wyniku przewlekłego stanu zapalnego kanałów słuchowych, zmian rozrostowych).

W celu ustalenia wartości progowej decybeli, które pacjent może usłyszeć.

Na czym polega i jak przebiega badanie metodą BAER?

Badanie przeprowadzamy w wyciszonym pomieszczeniu. Test polega na umieszczeniu słuchawek w zewnętrznym przewodzie słuchowym oraz podskórnych elektrod igłowych w określonych punktach. Przez słuchawki audiometryczne do badanego ucha emitowany jest sygnał akustyczny o określonym natężeniu (trzask). Wskaźnikiem reakcji pacjenta na bodziec akustyczny jest zapis słuchowych potencjałów wywoływanych pnia mózgu. Wszelkie ruchy pacjenta zakłócają zapis, dlatego niezbędne jest zastosowanie sedacji. Cała procedura jest bezbolesna, bezinwazyjna i trwa ok. 20 – 30 min. Należy pamiętać, że każdy pacjent powinien być na czczo około 8 – 12 h przed planowanym badaniem.

Słuch - ważny narząd u psów

Pamiętajmy, że słuch pełni bardzo ważną rolę u psów i jest drugim najważniejszym zmysłem po węchu! Dla właściciela informacja o tym, czy zwierzę słyszy, ma kluczowe znaczenie, ponieważ głuchy pies wymaga szczególnej opieki oraz stosowania się do pewnych zasad gwarantujących bezpieczeństwo zarówno zwierzęciu, jak i jego otoczeniu.

Zapraszamy szczególnie hodowców ras predysponowanych do głuchoty wrodzonej w celu badań profilaktycznych, oraz wszystkich opiekunów zwierząt, u których podejrzewany jest problem ze słuchem na diagnostykę.

 

Skontaktuj się z lekarzem weterynarii

Błąd

Wystąpił błąd. Ta aplikacja może nie odpowiadać, dopóki nie zostanie ponownie załadowana.