Nasze wartości

W AniCura dzielimy wspólne wartości, na których opiera się nasz biznes. Wszystkie firmy należące do Mars opierają się na Pięciu Zasadach, które pokazują nam jak współpracować, traktować klientów i podejmować decyzje.

Pięć zasad:

  1. Jakość: Jakość zaczyna się od dawania ludziom i zwierzętom, którym służymy, tego, co mamy najlepsze. Przejawia się we wszystkim, co robimy.

  2. Odpowiedzialność: Bierzemy na siebie odpowiedzialność, nie będąc o to proszonym. Wspieramy odpowiedzialność innych.
  3. Wzajemność: Wzajemne korzyści to wspólne korzyści. Wspólne korzyści będą trwałe.
  4. Wydajność: Nasze zasoby są cenne. Bycie wydajnym pomaga nam osiągnąć więcej i marnować mniej.
  5. Wolność: Wolność pozwala nam kształtować naszą przyszłość. Realizacja celów pozwala nam pozostać wolnymi.

Nasza wizja

Wizją AniCury jest „wspólne tworzenie przyszłościowej opieki zdrowotnej dla zwierząt”.
Przeczytaj więcej o naszej wizji

Błąd

Wystąpił błąd. Ta aplikacja może nie odpowiadać, dopóki nie zostanie ponownie załadowana.